Friday, January 20, 2017

What we learn from the West?/Worraa Lixaa irraa maal baranna?

While the West transfers authority safely and peacefully, African dictators want to own the authority and even a country as their own inherit properties and they create bloodshed conflict. Compare what is going in Gambia with America. Yahya Jammeh refused to leave the power even after he admitted as Gambian people voted for new elected president- Adama Barrow.

Jammeh also declared State of Emergence which he took experience from Ethiopia…But in America, Obama is transferring the power to Trump. On the other hand, when Italian Prime Minister wanted to modify a country’s law a few months ago, the people of Italia rejected and then, Matteo Renzi, the PM of Italia decided to resign from power. Unlike wisely, when the people of Ethiopia opposed the ‘Ethiopian’ government, then the ‘Ethiopian’ PM, Haile Mariam Dasalegn ordered war against civilians. In Ethiopia, citizens are being killed by state’s soldiers under State of Emergence. F**k the dictators!  

Worraa Lixaa irraa maal baranna?

Yeroo bulchitoonni lixaa aangoo karaa nagaatiifi nagaan woliif dabarsanu, abbootiin irree Afrikaa ammoo biyyalle akka qabeenna abbaa isaanii irraa dhaalanetti horachuu fedhan. Sababa jaalala angoo irraa kan ka’een walitti bu’iinsaa dhiiga lammiilee dhangalaasu uumuu fedhan. Mee waan yeroo ammaa kana biyya Gambiyaa, Afrikaa keessattiifi biyya Ameerikaatti taasifamaa jiruufi waan Ameerikaa keessatti taasifamaa jiru waliin madaala. Obama’n angoo Trump’f dabarsee kennaa jira. Gama biraatiin faallaasaa ammoo Gambiyaa keessatti Yahya Jammeh’n erga filannoon mohamee, mohamuu isaalle amaanee deebi’ee gaabbee argoorraa hin bu’u jedhee waan Itoophiyaa irraa dhagahe labsii yeroo hataattamaa labsate.

Gama biraatiin yeroo Muummichi Ministeera Xaaliyaanii Matteo Renzi’n heera biyya Xaaliyaanii fooyyessuuf yaada dhiheessee riferendemee raawwachisiise, uumanni Xaaliyaanii yaada isaa harkatti didnaan, Muummich Ministeera aangoo gadi dhiisuuf murteeffate. Kan Itoophiyaa ammoo, yeroo uummaanni Itoophiyaa gochaa mootummaafi Mootummaa Woyyaanee balaaleffatanu, Muummichi Ministeera Itoophiyaa, Haayilemaariyaam Dassalenyi ammoo  Labsii Yeroo hataattamaa jalatti loltoota uummatatti bobbaasee uummata ficcisiisaa jira. Duuti abbootii Irreetiif!


    

No comments:

Post a Comment